დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
მწარმოებელი
ძარის მოდელი-ძარის ნომერი (N digits)

 
 
1. ავტომობილის ქარხნიდან გამოშვების თარიღი შესაძლებელია განსხვავებული იყოს მისი პირველი რეგისტრაციის თარიღისაგან.
2. თარიღი დგინდება მხოლოდ იაპონიის შიდა ბაზრისათვის დამაზადებულ მოდელებზე
3. TOYOTA-ს მარკის ავტომობილებზე ძარის ნომრის ბოლოს შესაძლებელია იყოს ასო, მაგალითად KZN185W , ამ შემთხვევაში უნდა მოვაცილოთ ბოლო ასო და მივუთითოთ KZN185
მწარმოებელი  PAID  დასადგენი თარიღების დიაპაზონი FREE ძარის მოდელი
ძარის ნომერი
აუცილებელი
ციფრების რაოდენობა
ძარის ნომერში
TOYOTA02.2017-04.2023 12.1989-02.2017 KZN185-9034662  7
NISSAN03.2017-02.2019 10.1980-03.2017 N30-2040206
MAZDA09.2010-0. 01.1985-09.2010 BJ8W-1019016
MITSUBISHI 05.2016-02.2022 10.1982-05.2016 N74W-00032277
HONDA12.1998-07.202410.1998-07.2024 GH4-10057157
SUZUKI03.2010-0. 10.1988-03.2010 TD32W-1001096
SUBARU03.2018-05.2021 09.1982-03.2018 SF5-0697876
ISUZU09.2012-0. 09.1984-09.2012 NKR66E-75271257
DAIHATSU09.2014-08.2022 10.1989-09.2014 M100S-00133527
 
[email protected] avto.jp