Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ FORD JAPAN ⁄ IXION
Թափքի համարը: Ցանկացած CP8WF
FORD JAPAN IXIONFORD JAPAN IXION
Արտադրություն  2002.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TOURING PACKAGE TA-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 130 Ռեգուլյառ (92) 1,827 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE TA-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 130 Ռեգուլյառ (92) 2,080 Ավելացնել
SPORTS PACKAGE TA-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 130 Ռեգուլյառ (92) 1,905 Ավելացնել
TOURING PACKAGE TA-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 130 Ռեգուլյառ (92) 2,072 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE TA-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 130 Ռեգուլյառ (92) 2,325 Ավելացնել
FORD JAPAN IXION
Արտադրություն  2001.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT OUTFIT GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,914 Ավելացնել
FORD JAPAN IXIONFORD JAPAN IXION
Արտադրություն  2001.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TOURING PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,783 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,036 Ավելացնել
SPORTS PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,881 Ավելացնել
TOURING PACKAGE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,052 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,305 Ավելացնել
FORD JAPAN IXIONFORD JAPAN IXION
Արտադրություն  2000.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TOURING PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,897 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,055 Ավելացնել
SPORTS PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,995 Ավելացնել
TOURING PACKAGE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,154 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,312 Ավելացնել
FORD JAPAN IXIONFORD JAPAN IXION
Արտադրություն  1999.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,778 Ավելացնել
BASEGRADE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,720 Ավելացնել
TOURING PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,839 Ավելացնել
TOURING PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,897 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,055 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,997 Ավելացնել
SPORTS PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,937 Ավելացնել
SPORTS PACKAGE GF-CP8WF FP-DE FF 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 1,995 Ավելացնել
BASEGRADE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,060 Ավելացնել
BASEGRADE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,002 Ավելացնել
TOURING PACKAGE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,096 Ավելացնել
TOURING PACKAGE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,154 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,312 Ավելացնել
NAVIGATION PACKAGE GF-CP8WF FP-DE Full-time 4WD 4AT 1.839 135 Ռեգուլյառ (92) 2,254 Ավելացնել


support@jpcenter.ru €понские авто аукционы avto.jp