Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ LEXUS ⁄ HS250H
Թափքի համարը: Ցանկացած ANF10
LEXUS HS250HLEXUS HS250H
Արտադրություն  2017.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
HARMONIOUS STYLE EDITION DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,500 Ավելացնել
LEXUS HS250HLEXUS HS250H
Արտադրություն  2016.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,347 Ավելացնել
VERSION C DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,598 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,947 Ավելացնել
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,705 Ավելացնել
LEXUS HS250H
Արտադրություն  2015.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,705 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,861 Ավելացնել
VERSION C DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,512 Ավելացնել
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,244 Ավելացնել
LEXUS HS250H
Արտադրություն  2014.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,678 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,834 Ավելացնել
VERSION C DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,485 Ավելացնել
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,217 Ավելացնել
HARMONIOUS LEATHER INTERIORII DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,630 Ավելացնել
LEXUS HS250HLEXUS HS250H
Արտադրություն  2014.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,678 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,834 Ավելացնել
VERSION C DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,485 Ավելացնել
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,217 Ավելացնել
LEXUS HS250HLEXUS HS250H
Արտադրություն  2014.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
HARMONIOUS LEATHER INTERIORII DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,630 Ավելացնել
HARMONIOUS LEATHER INTERIORII DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,630 Ավելացնել
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,678 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,834 Ավելացնել
VERSION C DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,485 Ավելացնել
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,217 Ավելացնել
LEXUS HS250HLEXUS HS250H
Արտադրություն  2013.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,520 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,700 Ավելացնել
VERSION C DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,360 Ավելացնել
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,100 Ավելացնել
LEXUS HS250HLEXUS HS250H
Արտադրություն  2011.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,350 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,530 Ավելացնել
VERSION S DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,150 Ավելացնել
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 3,950 Ավելացնել
LEXUS HS250HLEXUS HS250H
Արտադրություն  2011.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,370 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,550 Ավելացնել
VERSION S DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,170 Ավելացնել
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 3,970 Ավելացնել
HARMONIOUS LEATHER INTERIOR DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,230 Ավելացնել
LEXUS HS250HLEXUS HS250H
Արտադրություն  2009.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VERSION L DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 5,350 Ավելացնել
VERSION I DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,530 Ավելացնել
VERSION S DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 4,150 Ավելացնել
DAA-ANF10 2AZ-FXE FF CVT 2.362 150 Ռեգուլյառ (92) 3,950 Ավելացնել


support@jpcenter.ru €понские авто аукционы avto.jp