Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ LEXUS ⁄ RC F
Թափքի համարը: Ցանկացած USC10
LEXUS RC F
Արտադրություն  2021.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 10,520 Ավելացնել
CARBON EXTERIOR PACKAGE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 11,320 Ավելացնել
PERFORMANCE PACKAGE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 14,490 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2020.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 10,420 Ավելացնել
CARBON EXTERIOR PACKAGE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 11,220 Ավելացնել
PERFORMANCE PACKAGE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 14,320 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2019.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 10,211 Ավելացնել
CARBON EXTERIOR PACKAGE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 10,996 Ավելացնել
PERFORMANCE PACKAGE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 14,040 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2019.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 10,400 Ավելացնել
CARBON EXTERIOR PACKAGE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 11,200 Ավելացնել
PERFORMANCE PACKAGE 5BA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 481 Պրեմիում (98) 14,300 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2018.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
F 10TH ANNIVERSARY DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 17,000 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2017.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 9,824 Ավելացնել
CARBON EXTERIOR PACKAGE DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 10,594 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2016.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 9,670 Ավելացնել
CARBON EXTERIOR PACKAGE DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 10,440 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2015.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
CARBON EXTERIOR PACKAGE DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 10,300 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2015.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
CARBON EXTERIOR PACKAGE DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 10,310 Ավելացնել
BASE GRADE DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 9,540 Ավելացնել
LEXUS RC FLEXUS RC F
Արտադրություն  2014.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE DBA-USC10 2UR-GSE FR 8AT 4.968 477 Պրեմիում (98) 9,530 Ավելացնել


support@jpcenter.ru €понские авто аукционы avto.jp