Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ LEXUS ⁄ LS500
Թափքի համարը: Ցանկացած VXFA50 VXFA55
LEXUS LS500LEXUS LS500
Արտադրություն  2021.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
HIDEKI MATSUYAMA EDITION 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,010 Ավելացնել
HIDEKI MATSUYAMA EDITION 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,420 Ավելացնել
LEXUS LS500LEXUS LS500
Արտադրություն  2021.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
I PACKAGE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,710 Ավելացնել
I PACKAGE 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 11,120 Ավելացնել
F SPORT 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,340 Ավելացնել
F SPORT 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,440 Ավելացնել
VERSION L 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,720 Ավելացնել
VERSION L 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 14,130 Ավելացնել
EXECUTIVE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,370 Ավելացնել
EXECUTIVE 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,780 Ավելացնել
LEXUS LS500LEXUS LS500
Արտադրություն  2020.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
I PACKAGE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,730 Ավելացնել
I PACKAGE 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 11,140 Ավելացնել
F SPORT 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,340 Ավելացնել
F SPORT 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,440 Ավելացնել
VERSION L 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,450 Ավելացնել
VERSION L 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,860 Ավելացնել
EXECUTIVE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,390 Ավելացնել
EXECUTIVE 3BA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,800 Ավելացնել
LEXUS LS500LEXUS LS500
Արտադրություն  2019.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 9,996 Ավելացնել
DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,404 Ավելացնել
I PACKAGE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,619 Ավելացնել
I PACKAGE DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 11,026 Ավելացնել
F SPORT DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,228 Ավելացնել
F SPORT DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,330 Ավելացնել
VERSION L DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,450 Ավելացնել
VERSION L DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,857 Ավելացնել
EXECUTIVE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,283 Ավելացնել
EXECUTIVE DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,691 Ավելացնել
LEXUS LS500LEXUS LS500
Արտադրություն  2018.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 9,814 Ավելացնել
DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,214 Ավելացնել
I PACKAGE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,425 Ավելացնել
I PACKAGE DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,825 Ավելացնել
F SPORT DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,005 Ավելացնել
F SPORT DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,105 Ավելացնել
VERSION L DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,205 Ավելացնել
VERSION L DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,605 Ավելացնել
EXECUTIVE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,005 Ավելացնել
EXECUTIVE DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,405 Ավելացնել
LEXUS LS500LEXUS LS500
Արտադրություն  2017.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 9,800 Ավելացնել
DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,200 Ավելացնել
I PACKAGE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,420 Ավելացնել
I PACKAGE DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 10,820 Ավելացնել
F SPORT DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,000 Ավելացնել
F SPORT DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 12,100 Ավելացնել
VERSION L DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,200 Ավելացնել
VERSION L DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 13,600 Ավելացնել
EXECUTIVE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,000 Ավելացնել
EXECUTIVE DBA-VXFA55 V35A-FTS Full-time 4WD 10AT 3.444 422 Պրեմիում (98) 15,400 Ավելացնել


support@jpcenter.ru €понские авто аукционы avto.jp