Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ HONDA ⁄ NBOX
Թափքի համարը: Ցանկացած JF1 JF2 JF3 JF4
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2019.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G HONDA SENSING 6BA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,411 Ավելացնել
G L HONDA SENSING 6BA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,543 Ավելացնել
G HONDA SENSING 6BA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,544 Ավելացնել
G SLOPE HONDA SENSING 6BA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,576 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING 6BA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,642 Ավելացնել
G L HONDA SENSING 6BA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,676 Ավելացնել
G SLOPE HONDA SENSING 6BA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,697 Ավելացնել
G SLOPE L HONDA SENSING 6BA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,699 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING 6BA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,738 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING 6BA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,775 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING 6BA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,793 Ավելացնել
G SLOPE L HONDA SENSING 6BA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,820 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING 6BA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,871 Ավելացնել
G SLOPE L TURBO HONDA SENSING 6BA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,896 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING 6BA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,926 Ավելացնել
G SLOPE L TURBO HONDA SENSING 6BA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 2,017 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2018.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,315 Ավելացնել
G HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,386 Ավելացնել
G L DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,429 Ավելացնել
G DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,446 Ավելացնել
G L HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
G HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,516 Ավելացնել
G EX DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,526 Ավելացնել
G L DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,560 Ավելացնել
G SLOPE HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,576 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,596 Ավելացնել
G L HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,630 Ավելացնել
G EX DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,657 Ավելացնել
G SLOPE L HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,689 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,696 Ավելացնել
G SLOPE HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,697 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,727 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,750 Ավելացնել
G SLOPE L HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,810 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,826 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,880 Ավելացնել
G SLOPE L TURBO HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,886 Ավելացնել
G SLOPE L TURBO HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 2,007 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2018.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G L HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,689 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,750 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,790 Ավելացնել
G L HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,820 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,849 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,880 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,920 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,980 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2018.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,386 Ավելացնել
G L HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
G HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,516 Ավելացնել
G SLOPE HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,576 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,596 Ավելացնել
G L HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,630 Ավելացնել
G SLOPE L HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,689 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,696 Ավելացնել
G SLOPE HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,697 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,727 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,750 Ավելացնել
G SLOPE L HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,810 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,826 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,880 Ավելացնել
G SLOPE L TURBO HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,886 Ավելացնել
G SLOPE L TURBO HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 2,007 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2017.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G EX DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,657 Ավելացնել
G L HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,630 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,696 Ավելացնել
G L DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,429 Ավելացնել
G L TURBO HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,826 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,727 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,880 Ավելացնել
G DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,446 Ավելացնել
G EX TURBO HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,750 Ավելացնել
G L HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,596 Ավելացնել
G L DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,560 Ավելացնել
G EX DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,526 Ավելացնել
G HONDA SENSING DBA-JF4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,516 Ավելացնել
G HONDA SENSING DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,386 Ավելացնել
G DBA-JF3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,315 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2016.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
2TONE COLOR STYLE G SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,519 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,400 Ավելացնել
G SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,500 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,270 Ավելացնել
C DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,328 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,370 Ավելացնել
C DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,198 Ավելացնել
G SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,590 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,600 Ավելացնել
G TURBO SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,620 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,649 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G TURBO SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,679 Ավելացնել
G TURBO SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,750 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G TURBO SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,809 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,830 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,950 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2015.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G L PACKAGE SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,440 Ավելացնել
G L PACKAGE SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,570 Ավելացնել
HONDA NBOX
Արտադրություն  2015.3~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,830 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,950 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,895 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 2,015 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2015.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,270 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,400 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,370 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,500 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,429 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,559 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,600 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,529 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,659 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2015.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
C DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,198 Ավելացնել
C DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,328 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,270 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,400 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,370 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,500 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,600 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,429 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,559 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,529 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,659 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,830 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,950 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,895 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 2,015 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2014.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել
G SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,590 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,519 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,649 Ավելացնել
G TURBO SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,590 Ավելացնել
G TURBO SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,720 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G TURBO SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,649 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G TURBO SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,779 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2014.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,275 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,399 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,378 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,502 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,438 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,561 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,502 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,625 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,561 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,684 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,831 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,950 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,896 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 2,015 Ավելացնել
HONDA NBOX
Արտադրություն  2013.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,390 Ավելացնել
G SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,510 Ավելացնել
G TURBO SS PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,490 Ավելացնել
G TURBO SS PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,610 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2013.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,780 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,880 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2013.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,240 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,360 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,340 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,398 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,518 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,580 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,518 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,638 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,780 Ավելացնել
MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,896 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,843 Ավելացնել
2TONE COLOR STYLE MODURO X G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,959 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2012.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,260 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,380 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,360 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,480 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,580 Ավելացնել
HONDA NBOXHONDA NBOX
Արտադրություն  2011.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,240 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,360 Ավելացնել
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,340 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել


€понские авто аукционы support@jpcenter.ru
powered by AVTO.JP