Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ HONDA ⁄ NWGN CUSTOM
Թափքի համարը: Ցանկացած JH1 JH2 JH3 JH4
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2019.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G HONDA SENSING 6BA-JH3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,512 Ավելացնել
L HONDA SENSING 6BA-JH3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,588 Ավելացնել
G HONDA SENSING 6BA-JH4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,643 Ավելացնել
L TURBO HONDA SENSING 6BA-JH3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,663 Ավելացնել
L HONDA SENSING 6BA-JH4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,718 Ավելացնել
L TURBO HONDA SENSING 6BA-JH4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,794 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2019.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G HONDA SENSING 6BA-JH3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,540 Ավելացնել
L HONDA SENSING 6BA-JH3 S07B FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,617 Ավելացնել
G HONDA SENSING 6BA-JH4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,673 Ավելացնել
L TURBO HONDA SENSING 6BA-JH3 S07B FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,694 Ավելացնել
L HONDA SENSING 6BA-JH4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,750 Ավելացնել
L TURBO HONDA SENSING 6BA-JH4 S07B Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,827 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2018.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G SS PACKAGE II DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,515 Ավելացնել
G SS BLACK STYLE PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,515 Ավելացնել
G SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE II DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
G TURBO SS PACKAGE II DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,599 Ավելացնել
G TURBO SS BLACK STYLE PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,599 Ավելացնել
G SS PACKAGE II DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,645 Ավելացնել
G SS BLACK STYLE PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,645 Ավելացնել
G TURBO SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE II DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,659 Ավելացնել
G SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE II DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,705 Ավելացնել
G TURBO SS PACKAGE II DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,729 Ավելացնել
G TURBO SS BLACK STYLE PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,729 Ավելացնել
G TURBO SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE II DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,789 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2018.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,380 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,450 Ավելացնել
G DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,510 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,515 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,580 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,645 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2017.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,509 Ավելացնել
G TURBO SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,574 Ավելացնել
G SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,639 Ավելացնել
G TURBO SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,704 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2016.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,380 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,450 Ավելացնել
G DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,510 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,515 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,580 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,645 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2016.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G SS PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,491 Ավելացնել
G SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,509 Ավելացնել
G TURBO SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,574 Ավելացնել
G SS PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,621 Ավելացնել
G SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,639 Ավելացնել
G TURBO SS 2TONE COLOR STYLE PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,704 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2015.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G L PACKAGE SS COOL PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
G L PACKAGE SS COOL PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,600 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE TURBO SS COOL PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,520 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE TURBO SS COOL PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,650 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2015.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,380 Ավելացնել
G DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,510 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,450 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,580 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,500 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,630 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2014.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,373 Ավելացնել
G DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,497 Ավելացնել
G A PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,491 Ավելացնել
G A PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,615 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,553 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,677 Ավելացնել
HONDA NWGN CUSTOMHONDA NWGN CUSTOM
Արտադրություն  2013.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,335 Ավելացնել
G DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,455 Ավելացնել
G A PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,450 Ավելացնել
G A PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,570 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,510 Ավելացնել
G TURBO PACKAGE DBA-JH2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,630 Ավելացնել


€понские авто аукционы support@jpcenter.ru
powered by AVTO.JP