Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ HONDA ⁄ NBOX SLASH
Թափքի համարը: Ցանկացած JF1 JF2
HONDA NBOX SLASH
Արտադրություն  2019.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,448 Ավելացնել
G INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,497 Ավելացնել
G L DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,529 Ավելացնել
G INDIE ROCK STYLE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,548 Ավելացնել
G L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,579 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,581 Ավելացնել
G L NOVA COUNTRY STYLE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,619 Ավելացնել
G INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,630 Ավելացնել
G L TURBO DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,631 Ավելացնել
G L DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,662 Ավելացնել
G INDIE ROCK STYLE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,681 Ավելացնել
G L TURBO INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,681 Ավելացնել
G L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,712 Ավելացնել
G L NOVA COUNTRY STYLE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,752 Ավելացնել
G L TURBO DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
G L TURBO INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,814 Ավելացնել
X TURBO INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,823 Ավելացնել
X TURBO INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,956 Ավելացնել
HONDA NBOX SLASHHONDA NBOX SLASH
Արտադրություն  2018.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G INDIE ROCK STYLE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,520 Ավելացնել
G INDIE ROCK STYLE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,650 Ավելացնել
HONDA NBOX SLASH
Արտադրություն  2018.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,360 Ավելացնել
G L DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,440 Ավելացնել
G INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,490 Ավելացնել
G L TURBO DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,540 Ավելացնել
G L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,550 Ավելացնել
G L DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,570 Ավելացնել
G INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,601 Ավելացնել
G L TURBO INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,650 Ավելացնել
G L TURBO DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,671 Ավելացնել
G L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
G L TURBO INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,781 Ավելացնել
X TURBO INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,790 Ավելացնել
X TURBO INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,920 Ավելացնել
HONDA NBOX SLASHHONDA NBOX SLASH
Արտադրություն  2018.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G L NOVA COUNTRY STYLE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,590 Ավելացնել
G L NOVA COUNTRY STYLE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,720 Ավելացնել
HONDA NBOX SLASH
Արտադրություն  2018.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,421 Ավելացնել
G L DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,501 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,552 Ավելացնել
G L TURBO DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,602 Ավելացնել
G L DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,632 Ավելացնել
G L TURBO DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,732 Ավելացնել
HONDA NBOX SLASHHONDA NBOX SLASH
Արտադրություն  2016.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,320 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,360 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,450 Ավելացնել
G L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,490 Ավելացնել
G TURBO L PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
G TURBO L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,580 Ավելացնել
G L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,600 Ավելացնել
X DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,600 Ավելացնել
G TURBO L PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,705 Ավելացնել
G TURBO L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,710 Ավելացնել
X TURBO PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,710 Ավելացնել
X DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,730 Ավելացնել
X TURBO PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,840 Ավելացնել
HONDA NBOX SLASHHONDA NBOX SLASH
Արտադրություն  2015.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,320 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,440 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,340 Ավելացնել
G L PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել
G L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,515 Ավելացնել
G L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,635 Ավելացնել
G TURBO L PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,550 Ավելացնել
G TURBO L PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,670 Ավելացնել
G TURBO L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,620 Ավելացնել
G TURBO L INTERIOR COLOR PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,740 Ավելացնել
X DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,590 Ավելացնել
X DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,710 Ավելացնել
X TURBO PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,695 Ավելացնել
X TURBO PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,815 Ավելացնել
HONDA NBOX SLASHHONDA NBOX SLASH
Արտադրություն  2014.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,380 Ավելացնել
G DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,500 Ավելացնել
G A PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել
G A PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,580 Ավելացնել
G TURBO A PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,590 Ավելացնել
G TURBO A PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,710 Ավելացնել
X DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,650 Ավելացնել
X DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 58 Ռեգուլյառ (92) 1,770 Ավելացնել
X TURBO PACKAGE DBA-JF1 S07A FF CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,760 Ավելացնել
X TURBO PACKAGE DBA-JF2 S07A Full-time 4WD CVT 0.658 64 Ռեգուլյառ (92) 1,880 Ավելացնել


€понские авто аукционы support@jpcenter.ru
powered by AVTO.JP