Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ HONDA ⁄ MOBILIO
Թափքի համարը: Ցանկացած GB1 GB2
HONDA MOBILIO
Արտադրություն  2006.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
A HDD NAVI FINE EDITION DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,800 Ավելացնել
A HDD NAVI FINE EDITION DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,989 Ավելացնել
W HDD NAVI FINE EDITION DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,974 Ավելացնել
W HDD NAVI FINE EDITION DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 2,163 Ավելացնել
X HDD NAVI FINE EDITION DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,985 Ավելացնել
X FINE EDITION DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,754 Ավելացնել
X DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,701 Ավելացնել
W DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,733 Ավելացնել
W DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,922 Ավելացնել
A DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,559 Ավելացնել
A DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,748 Ավելացնել
HONDA MOBILIO
Արտադրություն  2005.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SMILE EDITION DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,586 Ավելացնել
SMILE EDITION DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,775 Ավելացնել
HONDA MOBILIOHONDA MOBILIO
Արտադրություն  2005.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
X DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,701 Ավելացնել
W DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,733 Ավելացնել
W DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,922 Ավելացնել
A DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,559 Ավելացնել
A DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,748 Ավելացնել
HONDA MOBILIOHONDA MOBILIO
Արտադրություն  2004.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
W DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,869 Ավելացնել
A DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
A DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
Y DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,460 Ավելացնել
Y DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,649 Ավելացնել
WT CBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,733 Ավելացնել
XT CBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,785 Ավելացնել
HONDA MOBILIOHONDA MOBILIO
Արտադրություն  2004.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,600 Ավելացնել
W DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,780 Ավելացնել
A DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,500 Ավելացնել
A DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
Y DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,390 Ավելացնել
Y DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,570 Ավելացնել
WT CBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,650 Ավելացնել
XT CBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,700 Ավելացնել
HONDA MOBILIOHONDA MOBILIO
Արտադրություն  2004.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
W DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,869 Ավելացնել
A DBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
A DBA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
WT CBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,733 Ավելացնել
XT CBA-GB1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,785 Ավելացնել
HONDA MOBILIOHONDA MOBILIO
Արտադրություն  2003.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W UA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,629 Ավելացնել
W LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,809 Ավելացնել
A UA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,489 Ավելացնել
A LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,669 Ավելացնել
Y UA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,389 Ավելացնել
C STYLE UA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,699 Ավելացնել
C STYLE LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,879 Ավելացնել
HONDA MOBILIOHONDA MOBILIO
Արտադրություն  2002.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W LA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,629 Ավելացնել
W LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,809 Ավելացնել
A LA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,489 Ավելացնել
A LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,669 Ավելացնել
Y LA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,389 Ավելացնել
Y LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,569 Ավելացնել
HONDA MOBILIOHONDA MOBILIO
Արտադրություն  2001.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W LA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,599 Ավելացնել
W LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,779 Ավելացնել
A LA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,489 Ավելացնել
A LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,669 Ավելացնել
Y LA-GB1 L15A FF CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,389 Ավելացնել
Y LA-GB2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 90 Ռեգուլյառ (92) 1,569 Ավելացնել


€понские авто аукционы support@jpcenter.ru
powered by AVTO.JP