Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ HONDA ⁄ MOBILIO SPIKE
Թափքի համարը: Ցանկացած GK1 GK2
HONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2007.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
HID EDITION DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,565 Ավելացնել
HID EDITION DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,775 Ավելացնել
HID EDITION DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
HID EDITION DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,890 Ավելացնել
AU DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,523 Ավելացնել
HDD NAVI HID EDITION DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,722 Ավելացնել
AU DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,712 Ավելացնել
HDD NAVI HID EDITION DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,932 Ավելացնել
W DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,638 Ավելացնել
HDD NAVI HID EDITION DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,838 Ավելացնել
HDD NAVI HID EDITION DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 2,048 Ավելացնել
W DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,827 Ավելացնել
A DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,486 Ավելացնել
A DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,696 Ավելացնել
HONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2006.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W HDD NAVI ACTIVE EDITION DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,901 Ավելացնել
W HDD NAVI ACTIVE EDITION DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 2,090 Ավելացնել
AU ACTIVE EDITION DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,565 Ավելացնել
AU HDD NAVI ACTIVE EDITION DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,796 Ավելացնել
AU HDD NAVI ACTIVE EDITION DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,985 Ավելացնել
AU ACTIVE EDITION DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,754 Ավելացնել
W ACTIVE EDITION DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,670 Ավելացնել
W ACTIVE EDITION DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,859 Ավելացնել
W DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,638 Ավելացնել
W DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,827 Ավելացնել
AU DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,523 Ավելացնել
AU DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,712 Ավելացնել
HONDA MOBILIO SPIKEHONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2005.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
W CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
A CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
A CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,659 Ավելացնել
STYLISH EDITION CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
STYLISH EDITION CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,688 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,869 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
HONDA MOBILIO SPIKEHONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2005.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,638 Ավելացնել
W DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,827 Ավելացնել
AU DBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,523 Ավելացնել
AU DBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,712 Ավելացնել
HONDA MOBILIO SPIKEHONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2004.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
W CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
A CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
A CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,659 Ավելացնել
Y CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,418 Ավելացնել
Y CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,607 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,869 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
HONDA MOBILIO SPIKEHONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2004.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,500 Ավելացնել
W CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
A CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,400 Ավելացնել
A CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,580 Ավելացնել
Y CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,350 Ավելացնել
Y CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,530 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,600 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,780 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,500 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
HONDA MOBILIO SPIKEHONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2004.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
W CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
A CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,470 Ավելացնել
A CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,659 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,869 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE CBA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,575 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE CBA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,764 Ավելացնել
HONDA MOBILIO SPIKEHONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2003.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W TYPE L PACKAGE 2 LA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,615 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE 2 LA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,795 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE 2 LA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,515 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE 2 LA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,695 Ավելացնել
HONDA MOBILIO SPIKEHONDA MOBILIO SPIKE
Արտադրություն  2002.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
W LA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
W LA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,679 Ավելացնել
A LA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,399 Ավելացնել
A LA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,579 Ավելացնել
Y LA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,349 Ավելացնել
Y LA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,529 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE LA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,599 Ավելացնել
W TYPE L PACKAGE LA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,779 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE LA-GK1 L15A FF CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
A TYPE L PACKAGE LA-GK2 L15A Full-time 4WD CVT 1.496 110 Ռեգուլյառ (92) 1,679 Ավելացնել


€понские авто аукционы support@jpcenter.ru
powered by AVTO.JP