Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ HONDA ⁄ ODYSSEY
Թափքի համարը: Ցանկացած RA1 RA2 RA3 RA4 RA6 RA7 RA8 RA9 RB1 RB2 RB3 RB4 RC1 RC2
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2019.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G AERO HONDA SENSING 6BA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,035 Ավելացնել
G AERO HONDA SENSING 6BA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,123 Ավելացնել
G AERO HONDA SENSING 6BA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,239 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING 6BA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,300 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING 6BA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,388 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING 6BA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,504 Ավելացնել
ABSOLUTE EX HONDA SENSING 6BA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,661 Ավելացնել
ABSOLUTE EX HONDA SENSING 6BA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,776 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2019.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G AERO HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,035 Ավելացնել
G AERO HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,123 Ավելացնել
G AERO HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,239 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,300 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,388 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,504 Ավելացնել
ABSOLUTE EX HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,606 Ավելացնել
ABSOLUTE EX HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,721 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2017.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
ABSOLUTE EX HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,654 Ավելացնել
G AERO HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,180 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,240 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,326 Ավելացնել
ABSOLUTE EX HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,540 Ավելացնել
G AERO HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,066 Ավելացնել
ABSOLUTE HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,440 Ավելացնել
G AERO HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,980 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2016.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,893 Ավելացնել
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,760 Ավելացնել
G DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,017 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,380 Ավելացնել
G EX HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,529 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 2,980 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,237 Ավելացնել
ABSOLUTE X HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,286 Ավելացնել
ABSOLUTE X HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,200 Ավելացնել
ABSOLUTE X HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,435 Ավելացնել
ABSOLUTE X HONDA SENSING ADVANCED PACKAGE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,476 Ավելացնել
ABSOLUTE X HONDA SENSING ADVANCED PACKAGE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,390 Ավելացնել
ABSOLUTE X HONDA SENSING ADVANCED PACKAGE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,625 Ավելացնել
ABSOLUTE EX HONDA SENSING DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,450 Ավելացնել
ABSOLUTE EX HONDA SENSING DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,567 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2015.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
ABSOLUTE ADVANCE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,476 Ավելացնել
ABSOLUTE ADVANCE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,390 Ավելացնել
ABSOLUTE ADVANCE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,627 Ավելացնել
ABSOLUTE EX ADVANCE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,690 Ավելացնել
ABSOLUTE EX ADVANCE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,839 Ավելացնել
HONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2015.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,893 Ավելացնել
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,760 Ավելացնել
G DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,017 Ավելացնել
G AERO PACKAGE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,073 Ավելացնել
G AERO PACKAGE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,940 Ավելացնել
G AERO PACKAGE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,197 Ավելացնել
G EX DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,351 Ավելացնել
G EX DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,500 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,318 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,034 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,427 Ավելացնել
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY PACKAGE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,456 Ավելացնել
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY PACKAGE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,370 Ավելացնել
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY PACKAGE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,607 Ավելացնել
ABSOLUTE EX DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,582 Ավելացնել
ABSOLUTE EX DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,731 Ավելացնել
HONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2014.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
B DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,561 Ավելացնել
B DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,818 Ավելացնել
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,900 Ավելացնել
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,767 Ավելացնել
G DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,024 Ավելացնել
G AERO PACKAGE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,073 Ավելացնել
G AERO PACKAGE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,940 Ավելացնել
G AERO PACKAGE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,197 Ավելացնել
G EX DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,275 Ավելացնել
G EX DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,425 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,244 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,034 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,369 Ավելացնել
ABSOLUTE EX DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,507 Ավելացնել
ABSOLUTE EX DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,656 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2014.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
B DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,561 Ավելացնել
B DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,818 Ավելացնել
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,900 Ավելացնել
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,767 Ավելացնել
G DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,024 Ավելացնել
G EX DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,456 Ավելացնել
G EX DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,605 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,244 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,034 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,369 Ավելացնել
ABSOLUTE EX DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,687 Ավելացնել
ABSOLUTE EX DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,837 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2014.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,356 Ավելացնել
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,270 Ավելացնել
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,527 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2013.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
B DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,490 Ավելացնել
B DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,740 Ավելացնել
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,819 Ավելացնել
G DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,690 Ավելացնել
G DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 2,940 Ավելացնել
G EX DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,360 Ավելացնել
G EX DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 175 Ռեգուլյառ (92) 3,505 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,154 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 2,950 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,275 Ավելացնել
ABSOLUTE EX DBA-RC1 K24W FF CVT 2.356 190 Ռեգուլյառ (92) 3,585 Ավելացնել
ABSOLUTE EX DBA-RC2 K24W Full-time 4WD CVT 2.356 185 Ռեգուլյառ (92) 3,730 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2012.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M S DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,420 Ավելացնել
M S DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,671 Ավելացնել
M DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,720 Ավելացնել
M DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,951 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,760 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,991 Ավելացնել
MX DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,920 Ավելացնել
MX AERO PACKAGE DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 3,060 Ավելացնել
LI DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 4,121 Ավելացնել
LI DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 4,352 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RB3 K24A FF 5AT 2.354 206 Պրեմիում (98) 2,920 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 204 Պրեմիում (98) 3,150 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2011.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M S DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,420 Ավելացնել
M S DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,671 Ավելացնել
M DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,720 Ավելացնել
M DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,951 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,760 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,991 Ավելացնել
LI DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 4,121 Ավելացնել
LI DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 4,352 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RB3 K24A FF 5AT 2.354 206 Պրեմիում (98) 2,920 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 204 Պրեմիում (98) 3,150 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2009.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M FINE SPIRIT DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,390 Ավելացնել
M FINE SPIRIT DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,640 Ավելացնել
M FINE SPIRIT AERO PACKAGE DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,490 Ավելացնել
M FINE SPIRIT AERO PACKAGE DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,740 Ավելացնել
M DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,650 Ավելացնել
M DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,880 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,750 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,980 Ավելացնել
L DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,910 Ավելացնել
L DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 3,140 Ավելացնել
LI DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 3,380 Ավելացնել
LI DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 3,610 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RB3 K24A FF 5AT 2.354 206 Պրեմիում (98) 2,910 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 204 Պրեմիում (98) 3,140 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2008.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
LI DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 3,380 Ավելացնել
LI DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 3,610 Ավելացնել
L DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,910 Ավելացնել
L DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 3,140 Ավելացնել
M DBA-RB3 K24A FF CVT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,590 Ավելացնել
M DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 173 Ռեգուլյառ (92) 2,840 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RB3 K24A FF 5AT 2.354 206 Պրեմիում (98) 2,890 Ավելացնել
ABSOLUTE DBA-RB4 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 204 Պրեմիում (98) 3,140 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2007.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
L K PACKAGE DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,793 Ավելացնել
L K PACKAGE DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 3,024 Ավելացնել
S HDD NAVI SPECIAL EDITION DBA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,468 Ավելացնել
S HDD NAVI SPECIAL EDITION DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,699 Ավելացնել
M HDD NAVI SPECIAL EDITION DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,573 Ավելացնել
ABSOLUTE HDD NAVI SPECIAL EDITION ABA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 200 Պրեմիում (98) 2,919 Ավելացնել
S AERO HDD NAVI SPECIAL EDITION DBA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,573 Ավելացնել
ABSOLUTE HDD NAVI SPECIAL EDITION ABA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 190 Պրեմիում (98) 3,150 Ավելացնել
S AERO HDD NAVI SPECIAL EDITION DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,804 Ավելացնել
M HDD NAVI SPECIAL EDITION DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,804 Ավելացնել
M AERO HDD NAVI SPECIAL EDITION DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,678 Ավելացնել
M AERO HDD NAVI SPECIAL EDITION DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,909 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2007.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S DBA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,363 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 200 Պրեմիում (98) 2,814 Ավելացնել
B DBA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,258 Ավելացնել
S DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,594 Ավելացնել
M DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,468 Ավելացնել
M DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,699 Ավելացնել
L DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 3,003 Ավելացնել
S AERO PACKAGE DBA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,468 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 190 Պրեմիում (98) 3,045 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,573 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,804 Ավելացնել
S AERO PACKAGE DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,699 Ավելացնել
B DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,489 Ավելացնել
L DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 3,234 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2006.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,415 Ավելացնել
B DBA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,258 Ավելացնել
M DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,646 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 200 Պրեմիում (98) 2,783 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,520 Ավելացնել
M AERO PACKAGE DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,751 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 190 Պրեմիում (98) 3,014 Ավելացնել
L DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,730 Ավելացնել
B DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,489 Ավելացնել
L DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,961 Ավելացնել
HONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2005.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M HDD NAVI EDITION DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,725 Ավելացնել
M HDD NAVI EDITION DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,956 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2005.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
ABSOLUTE ABA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 200 Պրեմիում (98) 2,730 Ավելացնել
M DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,415 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 190 Պրեմիում (98) 2,961 Ավելացնել
M DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,646 Ավելացնել
L DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,772 Ավելացնել
L DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 3,003 Ավելացնել
M AERO EDITION DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,520 Ավելացնել
M AERO EDITION DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,751 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2004.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,310 Ավելացնել
S DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,541 Ավելացնել
M DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,415 Ավելացնել
M DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,646 Ավելացնել
L DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,888 Ավելացնել
L DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 3,119 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 200 Պրեմիում (98) 2,730 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 190 Պրեմիում (98) 2,961 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2004.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,200 Ավելացնել
S DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,420 Ավելացնել
M DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,300 Ավելացնել
M DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,520 Ավելացնել
L DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,750 Ավելացնել
L DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,970 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 200 Պրեմիում (98) 2,600 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 190 Պրեմիում (98) 2,820 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2004.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,310 Ավելացնել
S DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,541 Ավելացնել
M DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,415 Ավելացնել
M DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,646 Ավելացնել
L DBA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,772 Ավելացնել
L DBA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 3,003 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 200 Պրեմիում (98) 2,730 Ավելացնել
ABSOLUTE ABA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 190 Պրեմիում (98) 2,961 Ավելացնել
HONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2003.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
ABSOLUTE LIMITED LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,495 Ավելացնել
ABSOLUTE LIMITED LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,715 Ավելացնել
ABSOLUTE LIMITED LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,495 Ավելացնել
ABSOLUTE LIMITED LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,715 Ավելացնել
ABSOLUTE LIMITED LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,795 Ավելացնել
ABSOLUTE LIMITED LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,795 Ավելացնել
ABSOLUTE LIMITED LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,015 Ավելացնել
ABSOLUTE LIMITED LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,015 Ավելացնել
FINE SPIRIT LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,100 Ավելացնել
FINE SPIRIT LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,100 Ավելացնել
FINE SPIRIT LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,350 Ավելացնել
FINE SPIRIT LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,350 Ավելացնել
HONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2003.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
PREMIUM SOUND SPIRIT LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,345 Ավելացնել
PREMIUM SOUND SPIRIT LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,345 Ավելացնել
PREMIUM SOUND SPIRIT LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,595 Ավելացնել
PREMIUM SOUND SPIRIT LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,595 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2003.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S UA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,200 Ավելացնել
M UA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,300 Ավելացնել
S UA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,420 Ավելացնել
M UA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,520 Ավելացնել
L UA-RB1 K24A FF CVT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,750 Ավելացնել
L UA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 160 Ռեգուլյառ (92) 2,970 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RB1 K24A FF 5AT 2.354 200 Պրեմիում (98) 2,600 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RB2 K24A Full-time 4WD 5AT 2.354 190 Պրեմիում (98) 2,820 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2002.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
S LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
M LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
M LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
MQ LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,295 Ավելացնել
MQ LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,295 Ավելացնել
MQ LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,545 Ավելացնել
MQ LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,545 Ավելացնել
L LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,645 Ավելացնել
L LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,645 Ավելացնել
L LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,865 Ավելացնել
L LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,865 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,495 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,495 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,715 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,715 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,795 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,795 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,015 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,015 Ավելացնել
VG LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VG LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VZ LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,195 Ավելացնել
VZ LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,195 Ավելացնել
VZ LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,415 Ավելացնել
VZ LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,415 Ավելացնել
HONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2001.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SOUND SPIRIT LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,335 Ավելացնել
SOUND SPIRIT LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,585 Ավելացնել
SOUND SPIRIT LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,335 Ավելացնել
SOUND SPIRIT LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,585 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2001.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
S LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
M LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
M LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
MQ LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,365 Ավելացնել
MQ LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,365 Ավելացնել
MQ LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,615 Ավելացնել
MQ LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,615 Ավելացնել
L LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,645 Ավելացնել
L LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,645 Ավելացնել
L LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,865 Ավելացնել
L LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,865 Ավելացնել
VG LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VG LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VZ LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,195 Ավելացնել
VZ LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,195 Ավելացնել
VZ LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,415 Ավելացնել
VZ LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,415 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,495 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,495 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,715 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,715 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,795 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,795 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,015 Ավելացնել
ABSOLUTE LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,015 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2000.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VZ LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,125 Ավելացնել
L LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,815 Ավելացնել
M LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
S LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
M LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
L LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,595 Ավելացնել
L LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,595 Ավելացնել
L LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,815 Ավելացնել
S LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
VG LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VZ LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,125 Ավելացնել
VZ LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,345 Ավելացնել
VZ LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,345 Ավելացնել
VG LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
MQ LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,365 Ավելացնել
MQ LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,365 Ավելացնել
MQ LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,615 Ավելացնել
MQ LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,615 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2000.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
S LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
M LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
M LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
L LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,595 Ավելացնել
L LA-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,595 Ավելացնել
L LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,815 Ավելացնել
L LA-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,815 Ավելացնել
VG LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VG LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VZ LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,125 Ավելացնել
VZ LA-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,125 Ավելացնել
VZ LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,345 Ավելացնել
VZ LA-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,345 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  2000.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
VG GH-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG GH-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,675 Ավելացնել
VG GH-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VG GH-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 2,925 Ավելացնել
VZ GH-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,125 Ավելացնել
VZ GH-RA8 J30A FF 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,125 Ավելացնել
VZ GH-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,345 Ավելացնել
VZ GH-RA9 J30A Full-time 4WD 5AT 2.997 210 Ռեգուլյառ (92) 3,345 Ավելացնել
HONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1999.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SMART SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 1,995 Ավելացնել
SMART SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,235 Ավելացնել
SMART SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 1,995 Ավելացնել
SMART SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,235 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1999.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
NAVI SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,399 Ավելացնել
NAVI SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,639 Ավելացնել
NAVI SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,399 Ավելացնել
NAVI SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,639 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1999.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S GH-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S GH-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S GH-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
S GH-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,375 Ավելացնել
M GH-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M GH-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M GH-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
M GH-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
L GH-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,595 Ավելացնել
L GH-RA6 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,595 Ավելացնել
L GH-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,815 Ավելացնել
L GH-RA7 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,815 Ավելացնել
HONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1998.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
AERO SPIRIT E-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,399 Ավելացնել
AERO SPIRIT E-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,399 Ավելացնել
AERO SPIRIT E-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,639 Ավելացնել
AERO SPIRIT E-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,639 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1998.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,365 Ավելացնել
S GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,365 Ավելացնել
M GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,515 Ավելացնել
M GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,515 Ավելացնել
FINE SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,329 Ավելացնել
FINE SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,329 Ավելացնել
FINE SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,569 Ավելացնել
FINE SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,569 Ավելացնել
AERO SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,399 Ավելացնել
AERO SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,399 Ավելացնել
AERO SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,639 Ավելացնել
AERO SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,639 Ավելացնել
L GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
L GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
L GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,765 Ավելացնել
L GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,765 Ավելացնել
FIELD DECK FINE SPIRIT GF-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,829 Ավելացնել
FIELD DECK FINE SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 3,069 Ավելացնել
TRAILER HITCH TYPE M GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,615 Ավելացնել
TRAILER HITCH TYPE FINE SPIRIT GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,669 Ավելացնել
TRAILER HITCH TYPE L GF-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,865 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1997.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S E-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S E-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,125 Ավելացնել
S E-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,365 Ավելացնել
S E-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,365 Ավելացնել
M E-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M E-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,275 Ավելացնել
M E-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,515 Ավելացնել
M E-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,515 Ավելացնել
L E-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
L E-RA3 F23A FF 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,525 Ավելացնել
L E-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,765 Ավելացնել
L E-RA4 F23A Full-time 4WD 4AT 2.253 150 Ռեգուլյառ (92) 2,765 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1996.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,085 Ավելացնել
S E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,085 Ավելացնել
S E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,325 Ավելացնել
S E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,325 Ավելացնել
M E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,235 Ավելացնել
M E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,235 Ավելացնել
M E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,475 Ավելացնել
M E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,475 Ավելացնել
L E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,485 Ավելացնել
L E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,485 Ավելացնել
L E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,725 Ավելացնել
L E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,725 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1995.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
EXCLUSIVE E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 3,355 Ավելացնել
EXCLUSIVE E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 3,595 Ավելացնել
B E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 1,795 Ավելացնել
B E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,035 Ավելացնել
S E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,055 Ավելացնել
S E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,055 Ավելացնել
S E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,295 Ավելացնել
S E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,295 Ավելացնել
L E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,455 Ավելացնել
L E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,455 Ավելացնել
L E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,695 Ավելացնել
L E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,695 Ավելացնել
HONDA ODYSSEYHONDA ODYSSEY
Արտադրություն  1994.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
B E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 1,795 Ավելացնել
B E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,035 Ավելացնել
S E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,055 Ավելացնել
S E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,055 Ավելացնել
S E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,295 Ավելացնել
S E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,295 Ավելացնել
L E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,455 Ավելացնել
L E-RA1 F22B FF 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,455 Ավելացնել
L E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,695 Ավելացնել
L E-RA2 F22B Full-time 4WD 4AT 2.156 145 Ռեգուլյառ (92) 2,695 Ավելացնել


€понские авто аукционы support@jpcenter.ru
powered by AVTO.JP