დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ BMW ⁄ i3
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2022.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RANGE EXTENDER 3LA-8P06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,100 დავამატოთ
BASE GRADE ZAA-8P00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,600 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2021.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EDITION JOY+ RANGE EXTENDER 3LA-8P06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,550 დავამატოთ
RANGE EXTENDER 3LA-8P06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,160 დავამატოთ
EDITION JOY+ ZAA-8P00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,050 დავამატოთ
BASE GRADE ZAA-8P00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,660 დავამატოთ
BMW i3
გამოშვება  2020.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EDITION JOY+ RANGE EXTENDER 3LA-8P06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,480 დავამატოთ
RANGE EXTENDER 3LA-8P06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,080 დავამატოთ
EDITION JOY+ ZAA-8P00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 4,990 დავამატოთ
BASE GRADE ZAA-8P00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,590 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2019.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ATELIER RANGE EXTENDER 3LA-8P06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,920 დავამატოთ
ATELIER ZAA-8P00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,430 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2019.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ATELIER RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,900 დავამატოთ
LODGE RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,320 დავამატოთ
SUITE RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,470 დავამატოთ
ATELIER ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,410 დავამატოთ
LODGE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,830 დავამატოთ
SUITE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,980 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RANGE EXTENDER 3LA-8P06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,030 დავამატოთ
BASE GRADE ZAA-8P00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,540 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2018.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ATELIER RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,870 დავამატოთ
LODGE RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,290 დავამატოთ
SUITE RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,440 დავამატოთ
ATELIER ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,380 დავამატოთ
LODGE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,800 დავამატოთ
SUITE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,950 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2017.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ATELIER RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,570 დავამატოთ
LODGE RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,030 დავამატოთ
SUITE RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,180 დავამატოთ
ATELIER ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,090 დავამატოთ
LODGE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,550 დავამატოთ
SUITE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,700 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2016.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CELEBRATION EDITION CARBONIGHT DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,980 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2016.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 4,990 დავამატოთ
RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,460 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ATELIER RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,460 დავამატოთ
LODGE RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,920 დავამატოთ
SUITE RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 6,070 დავამატოთ
ATELIER ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 4,990 დავამატოთ
LODGE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,450 დავამატოთ
SUITE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 5,600 დავამატოთ
BMW i3BMW i3
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE ZAA-1Z00 ---- FR CVT 0 ---- Electricity 4,990 დავამატოთ
RANGE EXTENDER DLA-1Z06 W20K06A FR CVT 0.647 38 პრემიუმი(98) 5,460 დავამატოთ


 
[email protected] avto.jp