დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ BMW ⁄ M4
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2022.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CSL - S58B30A FR 8AT 2.992 550 პრემიუმი(98) 21,960 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2022.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE 3BA-52AZ30 S58B30B FR 6MT 2.992 480 პრემიუმი(98) 13,250 დავამატოთ
COUPE COMPETITION 3BA-52AZ30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,760 დავამატოთ
COUPE COMPETITION M X DRIVE 3BA-52AZ30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,070 დავამატოთ
CABRIOLET COMPETITION M X DRIVE 3BA-52AZ30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,630 დავამატოთ
COUPE COMPETITION TRACK PACKAGE 3BA-52AZ30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,900 დავამატოთ
COUPE COMPETITION M X DRIVE TRACK PACKAGE 3BA-52AZ30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 15,210 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2022.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE 3BA-52AZ30 S58B30B FR 6MT 2.992 480 პრემიუმი(98) 13,240 დავამატოთ
COUPE COMPETITION 3BA-52AZ30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,750 დავამატოთ
COUPE COMPETITION M X DRIVE 3BA-52AZ30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,060 დავამატოთ
CABRIOLET COMPETITION M X DRIVE 3BA-52AZ30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,620 დავამატოთ
COUPE COMPETITION TRACK PACKAGE 3BA-52AZ30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,890 დავამატოთ
COUPE COMPETITION M X DRIVE TRACK PACKAGE 3BA-52AZ30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 15,200 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2021.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE COMPETITION M X DRIVE 3BA-52AZ30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,780 დავამატოთ
CABRIOLET COMPETITION M X DRIVE 3BA-52AZ30 S55B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,330 დავამატოთ
COUPE COMPETITION M X DRIVE TRACK PACKAGE 3BA-52AZ30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,900 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2021.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE 3BA-52AZ30 S58B30B FR 6MT 2.992 480 პრემიუმი(98) 12,980 დავამატოთ
COUPE COMPETITION 3BA-52AZ30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,480 დავამატოთ
COUPE COMPETITION TRACK PACKAGE 3BA-52AZ30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,600 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2021.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE 3BA-52AZ30 S58B30B FR 6MT 2.992 480 პრემიუმი(98) 12,980 დავამატოთ
COUPE COMPETITION 3BA-52AZ30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,480 დავამატოთ
COUPE COMPETITION TRACK PACKAGE 3BA-52AZ30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,600 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2020.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,130 დავამატოთ
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,650 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,860 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,380 დავამატოთ
CABRIOLET COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 14,160 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2020.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE EDITION HERITAGE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 15,450 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2019.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,850 დავამატოთ
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,360 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,560 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,070 დავამატოთ
CABRIOLET COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,830 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,070 დავამატოთ
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,590 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,800 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,320 დავამატოთ
CABRIOLET COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 14,090 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2018.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CABRIOLET COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,800 დავამატოთ
CABRIOLET 30 JAHRE - S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 14,830 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2018.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,820 დავამატოთ
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,330 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,530 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,040 დავამატოთ
COUPE M HEAT EDITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,850 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2017.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,570 დავამატოთ
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,080 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,280 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,790 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2017.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,570 დავამატოთ
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,080 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,790 დავამატოთ
CS CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 460 პრემიუმი(98) 15,980 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2016.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GTS CBA-3C30 ---- FR 7AT 2.979 500 პრემიუმი(98) 19,500 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2016.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
DTM CHAMPION EDITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 500 პრემიუმი(98) 20,510 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,030 დავამატოთ
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,540 დავამატოთ
GTS CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 19,720 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2015.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
DTM CHAMPION EDITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 13,990 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2015.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE M PERFORMANCE EDITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,069 დავამატოთ
COUPE INDIVIDUAL EDITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,597 დავამატოთ
BMW M4BMW M4
გამოშვება  2014.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,260 დავამატოთ
COUPE CBA-3C30 S55B30A FR 6MT 2.979 431 პრემიუმი(98) 10,750 დავამატოთ


 
[email protected] avto.jp