დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ BMW ⁄ M3
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2022.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SEDAN COMPETITION 3BA-32AY30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,510 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION M X DRIVE 3BA-32AY30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,820 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION TRACK PACKAGE 3BA-32AY30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,660 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION M X DRIVE TRACK PACKAGE 3BA-32AY30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,960 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2022.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SEDAN COMPETITION 3BA-32AY30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,500 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION M X DRIVE 3BA-32AY30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,810 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION TRACK PACKAGE 3BA-32AY30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,650 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION M X DRIVE TRACK PACKAGE 3BA-32AY30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,950 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2021.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SEDAN COMPETITION M X DRIVE 3BA-32AY30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,540 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION M X DRIVE TRACK PACKAGE 3BA-32AY30 S58B30A Full-time 4WD 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,660 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2021.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SEDAN COMPETITION 3BA-32AY30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 13,240 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION TRACK PACKAGE 3BA-32AY30 S58B30A FR 8AT 2.992 510 პრემიუმი(98) 14,360 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2018.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CS CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 460 პრემიუმი(98) 15,780 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  2018.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 12,090 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,800 დავამატოთ
SEDAN M HEAT EDITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,610 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  2017.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,850 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,560 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  2017.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,850 დავამატოთ
SEDAN COMPETITION CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,560 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2016.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
30 JAHRE M3 CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 13,400 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,320 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2015.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,040 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2014.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CBA-3C30 S55B30A FR 7AT 2.979 431 პრემიუმი(98) 11,040 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  2013.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE DTM CHAMPION EDITION CBA-WD40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 12,630 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  2011.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE FROZEN SILVER EDITION CBA-WD40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 12,430 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2010.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-WD40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,680 დავამატოთ
COUPE ABA-WD40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,180 დავამატოთ
CBA-VA40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,310 დავამატოთ
ABA-VA40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 9,810 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  2010.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE SPECIAL EDITION ABA-WD40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,200 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2010.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-VA40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,260 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2010.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE COMPETITION ABA-WD40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 11,630 დავამატოთ
COUPE COMPETITION CBA-WD40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 12,130 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2008.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE ABA-WD40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,500 დავამატოთ
ABA-VA40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,200 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2008.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-VA40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 9,730 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2008.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE ABA-WD40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,030 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2008.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE ABA-WD40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,130 დავამატოთ
COUPE ABA-WD40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,630 დავამატოთ
ABA-VA40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,230 დავამატოთ
ABA-VA40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 9,760 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2008.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE ABA-WD40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,100 დავამატოთ
COUPE ABA-WD40 S65B40A FR 7AT 3.999 420 პრემიუმი(98) 10,600 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2007.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE ABA-WD40 S65B40A FR 6MT 3.999 420 პრემიუმი(98) 9,960 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2006.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE GH-BL32 32 6S4 FR 6MT 3.245 343 პრემიუმი(98) 8,930 დავამატოთ
SMGII GH-BL32 32 6S4 FR 6AT 3.245 343 პრემიუმი(98) 9,380 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2005.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE GH-BL32 32 6S4 FR 6MT 3.245 343 პრემიუმი(98) 8,850 დავამატოთ
SMGII GH-BL32 32 6S4 FR 6AT 3.245 343 პრემიუმი(98) 9,300 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2004.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE GH-BL32 32 6S4 FR 6MT 3.245 343 პრემიუმი(98) 8,400 დავამატოთ
SMGII GH-BL32 32 6S4 FR 6AT 3.245 343 პრემიუმი(98) 8,852 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2004.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE GH-BL32 32 6S4 FR 6MT 3.245 343 პრემიუმი(98) 8,650 დავამატოთ
SMGII GH-BL32 32 6S4 FR 6AT 3.245 343 პრემიუმი(98) 9,102 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2003.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CSL - 32 6S4 FR 6AT 3.245 360 პრემიუმი(98) 11,500 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2003.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SMGII GH-BL32 32 6S4 FR 6AT 3.245 343 პრემიუმი(98) 8,430 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2002.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE GH-BL32 32 6S4 FR 6MT 3.246 343 პრემიუმი(98) 8,000 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2001.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE GF-BL32 32 6S FR 6MT 3.245 343 პრემიუმი(98) 7,860 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  2001.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE GF-BL32 32 6S FR 6MT 3.246 343 პრემიუმი(98) 8,000 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  1997.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE E-M3C 32 6S FR 6AT 3.201 321 პრემიუმი(98) 7,730 დავამატოთ
BMW M3
გამოშვება  1996.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE E-M3C 32 6S FR 6MT 3.201 321 პრემიუმი(98) 7,330 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  1994.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE E-M3B 30 6S FR 5MT 2.99 286 პრემიუმი(98) 7,300 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  1989.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E-M3 ---- FR 5MT 2.302 195 პრემიუმი(98) 6,580 დავამატოთ
BMW M3BMW M3
გამოშვება  1989.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E-M3 ---- FR 5MT 2.302 195 პრემიუმი(98) 7,580 დავამატოთ


 
[email protected] avto.jp