დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ BMW ⁄ M5
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2022.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION 7BA-82CH44 S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 19,590 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2022.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION 7BA-82CH44 S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 19,390 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2022.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION 7BA-82CH44 S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 19,380 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2021.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
7BA-82CH44 S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 18,140 დავამატოთ
COMPETITION 7BA-82CH44 S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 19,000 დავამატოთ
CS - S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 635 პრემიუმი(98) 25,100 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2020.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
7BA-82CH44 S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 17,920 დავამატოთ
COMPETITION 7BA-82CH44 S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 18,770 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2020.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3BA-JF44MM S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 17,820 დავამატოთ
COMPETITION 3BA-JF44MM S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 18,670 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2020.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3BA-JF44MM S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 17,740 დავამატოთ
COMPETITION 3BA-JF44MM S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 18,580 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2019.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 17,400 დავამატოთ
COMPETITION ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 18,230 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2019.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
35JAHRE EDITION ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 21,600 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 17,740 დავამატოთ
COMPETITION ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 18,580 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2018.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 17,370 დავამატოთ
BMW M5
გამოშვება  2018.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EDITION MISSION IMPOSSIBLE ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 625 პრემიუმი(98) 19,640 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2017.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 17,030 დავამატოთ
FIRST EDITION ABA-JF44M S63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 600 პრემიუმი(98) 18,640 დავამატოთ
BMW M5
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-FV44M S63B44B FR 7AT 4.394 560 პრემიუმი(98) 15,660 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-FV44M S63B44B FR 7AT 4.394 560 პრემიუმი(98) 15,530 დავამატოთ
BMW M5
გამოშვება  2014.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-FV44M S63B44B FR 7AT 4.394 560 პრემიუმი(98) 15,530 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2013.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-FV44M S63B44B FR 7AT 4.394 560 პრემიუმი(98) 15,100 დავამატოთ
BMW M5
გამოშვება  2013.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
NIGHTHAWK ABA-FV44M S63B44B FR 7AT 4.394 575 პრემიუმი(98) 18,200 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2012.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-FV44M S63B44B FR 7AT 4.394 560 პრემიუმი(98) 14,950 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2011.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-FV44M ---- FR 7AT 4.395 560 პრემიუმი(98) 14,950 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2008.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-NB50 S85B50A FR 7AT 4.999 500 პრემიუმი(98) 13,700 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2008.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-NB50 S85B50A FR 7AT 4.999 500 პრემიუმი(98) 14,100 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2007.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-NB50 S85B50A FR 7AT 4.999 500 პრემიუმი(98) 13,600 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2006.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-NB50 S85B50A FR 7AT 4.999 507 პრემიუმი(98) 13,500 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2005.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-NB50 S85B50A FR 7AT 4.999 507 პრემიუმი(98) 13,300 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2004.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-NB50 ---- FR 7AT 4.999 507 პრემიუმი(98) 12,900 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2002.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GH-DE50 50 8S FR 6MT 4.941 400 პრემიუმი(98) 13,760 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2001.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GF-DE50 50 8S FR 6MT 4.941 400 პრემიუმი(98) 13,760 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  2000.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GF-DE50 50 8S FR 6MT 4.941 400 პრემიუმი(98) 13,660 დავამატოთ
BMW M5BMW M5
გამოშვება  1999.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GF-DE50 50 8S FR 6MT 4.941 400 პრემიუმი(98) 13,500 დავამატოთ
BMW M5
გამოშვება  1993.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E-M5H 38 6S FR 5MT 3.795 340 პრემიუმი(98) 12,800 დავამატოთ
BMW M5
გამოშვება  1991.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E-M5J ---- FR 5MT 3.535 315 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ


 
[email protected] avto.jp