დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ BMW ⁄ X5
BMW X5
გამოშვება  2022.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D 3CA-JU8230S B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 10,300 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT 3CA-JU8230A B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 11,190 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2022.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D M-SPORT 3CA-JU8230A B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 10,850 დავამატოთ
X DRIVE 40D M-SPORT 3CA-JU8230A B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 340 დიზელი 11,420 დავამატოთ
X DRIVE 45E M-SPORT 3LA-TA30 B58B30C Full-time 4WD 8AT 2.997 286 პრემიუმი(98) 11,190 დავამატოთ
M50I 3BA-JU44S N63B44D Full-time 4WD 8AT 4.394 530 პრემიუმი(98) 13,890 დავამატოთ
EDITION BLACK VERMILLION - N63B44D Full-time 4WD 8AT 4.394 530 პრემიუმი(98) 16,120 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2022.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 40D M-SPORT 3CA-JU8230A B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 340 დიზელი 11,410 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2022.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D 3CA-JU8230S B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 9,610 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT 3CA-JU8230A B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 10,840 დავამატოთ
X DRIVE 45E M-SPORT 3LA-TA30 B58B30C Full-time 4WD 8AT 2.997 286 პრემიუმი(98) 11,180 დავამატოთ
M50I 3BA-JU44S N63B44D Full-time 4WD 8AT 4.394 530 პრემიუმი(98) 13,880 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2021.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D PLEASURE3 EDITION - B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 10,380 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2021.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D 3CA-JU8230S B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 9,450 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT 3CA-JU8230S B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 10,430 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2021.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D 3CA-JU8230S B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 9,380 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT 3CA-JU8230S B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 10,360 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2021.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D 3CA-JU8230S B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 9,450 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT 3CA-JU8230S B57D30B Full-time 4WD 8AT 2.992 286 დიზელი 10,430 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2020.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D M-SPORT 3DA-CV30S B57A30A Full-time 4WD 8AT 2.992 265 დიზელი 10,360 დავამატოთ
M50I 3BA-JU44S N63B44D Full-time 4WD 8AT 4.394 530 პრემიუმი(98) 13,610 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2020.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D 3DA-CV30S B57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 265 დიზელი 9,380 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT 3DA-CV30S B57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 265 დიზელი 10,310 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2019.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D 3DA-CV30S B57A30A Full-time 4WD 8AT 2.992 265 დიზელი 9,200 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT 3DA-CV30S B57A30A Full-time 4WD 8AT 2.992 265 დიზელი 9,990 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2019.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 45E 3LA-TA30 B58B30C Full-time 4WD 8AT 2.997 286 პრემიუმი(98) 10,280 დავამატოთ
X DRIVE 45E M-SPORT 3LA-TA30 B58B30C Full-time 4WD 8AT 2.997 286 პრემიუმი(98) 11,180 დავამატოთ
M50I 3BA-JU44S N63B44D Full-time 4WD 8AT 4.394 530 პრემიუმი(98) 13,540 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D 3DA-CV30S B57A30A Full-time 4WD 8AT 2.992 265 დიზელი 9,380 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT 3DA-CV30S B57A30A Full-time 4WD 8AT 2.992 265 დიზელი 10,310 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2018.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LIMITED WHITE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 10,770 დავამატოთ
LIMITED BLACK LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 10,863 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2018.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LIMITED WHITE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 10,920 დავამატოთ
LIMITED BLACK LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 11,013 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2018.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,920 დავამატოთ
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,570 დავამატოთ
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,580 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,190 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,680 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,830 დავამატოთ
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,200 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,430 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,920 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 10,070 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,190 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 13,140 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 13,410 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2017.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,680 დავამატოთ
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,330 დავამატოთ
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,340 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,960 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,450 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,600 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,190 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,680 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,830 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,890 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,840 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 13,110 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2017.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,680 დავამატოთ
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,300 დავამატოთ
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,300 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,960 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,410 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,570 დავამატოთ
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,960 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,190 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,640 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,800 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,890 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,840 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 13,080 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2017.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BLACKOUT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 10,670 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2017.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,710 დავამატოთ
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,360 დავამატოთ
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,370 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,990 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,480 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,630 დავამატოთ
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,990 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,220 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,710 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,860 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,920 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,870 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 13,140 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2016.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,650 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,880 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,330 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,490 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,660 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,110 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,270 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,520 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,470 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,710 დავამატოთ
X DRIVE 40E CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,330 დავამატოთ
X DRIVE 40E X LINE CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,950 დავამატოთ
X DRIVE 40E M-SPORT CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,950 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 40E CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,490 დავამატოთ
X DRIVE 40E X LINE CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,110 დავამატოთ
X DRIVE 40E M-SPORT CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 10,110 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,790 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,240 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,400 დავამატოთ
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,780 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,010 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,460 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,620 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,650 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,600 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,840 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2015.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 40E CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,270 დავამატოთ
X DRIVE 40E X LINE CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,930 დავამატოთ
X DRIVE 40E M-SPORT CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1.997 245 პრემიუმი(98) 9,930 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2015.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,590 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,820 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,270 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,430 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,600 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,050 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,210 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,460 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,410 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,650 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,230 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,520 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,970 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,130 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,300 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,750 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,910 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,110 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,060 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,300 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,859 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,309 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,639 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,089 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2014.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,420 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,650 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,100 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,260 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,430 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,880 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,040 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,240 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,190 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 12,430 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,989 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,439 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 9,499 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,769 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,219 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 9,279 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2013.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 7,920 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,210 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,640 დავამატოთ
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,800 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30S ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 7,990 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,420 დავამატოთ
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,580 დავამატოთ
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 10,690 დავამატოთ
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,620 დავამატოთ
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4.394 450 პრემიუმი(98) 11,850 დავამატოთ
X DRIVE 35D LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,333 დავამატოთ
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2.992 258 დიზელი 8,763 დავამატოთ
X DRIVE 35I DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,113 დავამატოთ
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 8,543 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2012.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35I DBA-ZV30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 7,980 დავამატოთ
X DRIVE 50I ABA-ZV44S N63B44A Full-time 4WD 8AT 4.394 407 პრემიუმი(98) 10,450 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2012.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35D BLUE PERFORMANCE LDA-ZW30S ---- Full-time 4WD 8AT 2.992 245 დიზელი 8,390 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2010.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35I ABA-ZV30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 7,980 დავამატოთ
X DRIVE 50I ABA-ZV44S N63B44A Full-time 4WD 8AT 4.394 407 პრემიუმი(98) 10,450 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2010.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPECIAL EDITION ABA-FE48 N62B48B Full-time 4WD 6AT 4.798 355 პრემიუმი(98) 10,300 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2010.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 35I DBA-ZV30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2.979 306 პრემიუმი(98) 7,980 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2008.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0SI ABA-FE30 N52B30A Full-time 4WD 6AT 2.996 272 პრემიუმი(98) 7,580 დავამატოთ
4.8I ABA-FE48 N62B48B Full-time 4WD 6AT 4.798 355 პრემიუმი(98) 9,700 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2008.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X DRIVE 30I ABA-FE30 N52B30A Full-time 4WD 6AT 2.996 272 პრემიუმი(98) 7,800 დავამატოთ
X DRIVE 48I ABA-FE48 N62B48B Full-time 4WD 6AT 4.798 355 პრემიუმი(98) 9,950 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2008.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0SI ABA-FE30 N52B30A Full-time 4WD 6AT 2.996 272 პრემიუმი(98) 7,750 დავამატოთ
4.8I ABA-FE48 N62B48B Full-time 4WD 6AT 4.798 355 პრემიუმი(98) 9,900 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2007.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0SI ABA-FE30 N52B30A Full-time 4WD 6AT 2.996 272 პრემიუმი(98) 7,530 დავამატოთ
4.8I ABA-FE48 N62B48B Full-time 4WD 6AT 4.798 355 პრემიუმი(98) 9,630 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2006.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0I GH-FA30N 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 6,670 დავამატოთ
4.4I GH-FB44N N62B44A Full-time 4WD 6AT 4.398 333 პრემიუმი(98) 9,340 დავამატოთ
4.8IS GH-FA48 ---- Full-time 4WD 6AT 4.798 360 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
BMW X5
გამოშვება  2006.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
25TH ANNIVERSARY EDITION GH-FA30N 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 7,270 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2005.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0I GH-FA30N 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 6,600 დავამატოთ
4.4I GH-FB44N N62B44A Full-time 4WD 6AT 4.398 333 პრემიუმი(98) 9,250 დავამატოთ
4.8IS GH-FA48 ---- Full-time 4WD 6AT 4.798 360 პრემიუმი(98) 11,850 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2004.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
4.8IS GH-FA48 ---- Full-time 4WD 6AT 4.798 360 პრემიუმი(98) 11,600 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2004.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0I GH-FA30N 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 6,458 დავამატოთ
4.4I GH-FB44N N62B44A Full-time 4WD 6AT 4.398 333 პრემიუმი(98) 9,030 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2004.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0I GH-FA30N 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 6,520 დავამატოთ
4.4I GH-FB44N N62B44A Full-time 4WD 6AT 4.398 333 პრემიუმი(98) 9,110 დავამატოთ
4.8IS GH-FA48 ---- Full-time 4WD 6AT 4.798 360 პრემიუმი(98) 11,690 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2003.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0I GH-FA30 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 5,990 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2003.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0I GH-FA30N 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 6,150 დავამატოთ
4.4I GH-FB44N N62B44A Full-time 4WD 6AT 4.398 333 პრემიუმი(98) 8,600 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2001.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
4.4I GH-FB44 ---- Full-time 4WD 5AT 4.398 286 პრემიუმი(98) 8,350 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2001.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0I GH-FA30 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 6,450 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2001.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0I GH-FA30 30 6S Full-time 4WD 5AT 2.979 231 პრემიუმი(98) 6,480 დავამატოთ
4.4I GH-FB44 ---- Full-time 4WD 5AT 4.398 286 პრემიუმი(98) 8,380 დავამატოთ
4.6IS GH-FB46 ---- Full-time 4WD 5AT 4.619 347 პრემიუმი(98) 10,700 დავამატოთ
BMW X5BMW X5
გამოშვება  2000.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
4.4I GH-FB44 ---- Full-time 4WD 5AT 4.398 286 პრემიუმი(98) 8,350 დავამატოთ


 
[email protected] avto.jp