დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ BMW ⁄ M2
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2021.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION 3BA-2U7230 S55B30A FR 6MT 2.979 410 პრემიუმი(98) 9,090 დავამატოთ
COMPETITION 3BA-2U7230 S55B30A FR 7AT 2.979 410 პრემიუმი(98) 9,350 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2020.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION CBA-2U30 S55B30A FR 6MT 2.979 410 პრემიუმი(98) 8,980 დავამატოთ
COMPETITION CBA-2U30 S55B30A FR 7AT 2.979 410 პრემიუმი(98) 9,230 დავამატოთ
EDITION DESIGNED BY FUTURA 2000 CBA-2U30 S55B30A FR 7AT 2.979 410 პრემიუმი(98) 10,500 დავამატოთ
CS CBA-2U30 S55B30A FR 6MT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,600 დავამატოთ
CS CBA-2U30 S55B30A FR 7AT 2.979 450 პრემიუმი(98) 12,850 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2020.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION 3BA-2U7230 S55B30A FR 6MT 2.979 410 პრემიუმი(98) 8,980 დავამატოთ
COMPETITION 3BA-2U7230 S55B30A FR 7AT 2.979 410 პრემიუმი(98) 9,230 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2019.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION CBA-2U30 S55B30A FR 6MT 2.979 410 პრემიუმი(98) 8,760 დავამატოთ
COMPETITION CBA-2U30 S55B30A FR 7AT 2.979 410 პრემიუმი(98) 9,010 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION CBA-2U30 S55B30A FR 6MT 2.979 410 პრემიუმი(98) 8,930 დავამატოთ
COMPETITION CBA-2U30 S55B30A FR 7AT 2.979 410 პრემიუმი(98) 9,180 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2018.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETITION CBA-2U30 S55B30A FR 6MT 2.979 410 პრემიუმი(98) 8,730 დავამატოთ
COMPETITION CBA-2U30 S55B30A FR 7AT 2.979 410 პრემიუმი(98) 8,980 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2018.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EDITION BLACK SHADOW CBA-1H30G N55B30A FR 7AT 2.979 370 პრემიუმი(98) 8,940 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2017.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE CBA-1H30G N55B30A FR 6MT 2.979 370 პრემიუმი(98) 8,020 დავამატოთ
BASE GRADE CBA-1H30G N55B30A FR 7AT 2.979 370 პრემიუმი(98) 8,270 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2017.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE CBA-1H30G N55B30A FR 6MT 2.979 370 პრემიუმი(98) 7,770 დავამატოთ
BASE GRADE CBA-1H30 N55B30A FR 7AT 2.979 370 პრემიუმი(98) 8,020 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2016.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE CBA-1H30 N55B30A FR 7AT 2.979 370 პრემიუმი(98) 7,700 დავამატოთ
BMW M2BMW M2
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE CBA-1H30G N55B30A FR 6MT 2.979 370 პრემიუმი(98) 7,680 დავამატოთ
BASE GRADE CBA-1H30 N55B30A FR 7AT 2.979 370 პრემიუმი(98) 7,930 დავამატოთ


 
[email protected] avto.jp