Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ HONDA ⁄ VAMOS HOBIO
Թափքի համարը: Ցանկացած HM3 HM4
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2015.3~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,359 Ավելացնել
G ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,305 Ավելացնել
G ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
G ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,435 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2014.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,315 Ավելացնել
G ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,262 Ավելացնել
G ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Ռեգուլյառ (92) 1,453 Ավելացնել
G ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,390 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2012.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
G ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,278 Ավելացնել
G ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,227 Ավելացնել
G ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Ռեգուլյառ (92) 1,413 Ավելացնել
G ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,352 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2010.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,270 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,219 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Ռեգուլյառ (92) 1,405 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,344 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,375 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,324 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Ռեգուլյառ (92) 1,510 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Ռեգուլյառ (92) 1,449 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2008.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,365 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,313 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,502 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,439 Ավելացնել
TURBO ABA-HM3 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,502 Ավելացնել
TURBO ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,628 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,208 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,260 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,334 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,397 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2007.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,365 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,313 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,502 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,439 Ավելացնել
TURBO ABA-HM3 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,502 Ավելացնել
TURBO ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,628 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,208 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,260 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,334 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,397 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2005.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,352 Ավելացնել
TURBO ABA-HM3 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,285 Ավելացնել
TURBO ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,625 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,489 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,411 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,258 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,191 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,394 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,317 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2004.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,258 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,191 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,394 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,317 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,352 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,285 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,489 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,411 Ավելացնել
TURBO ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,625 Ավելացնել
TURBO ABA-HM3 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,499 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2004.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,198 Ավելացնել
M ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,134 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,328 Ավելացնել
M ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,254 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,288 Ավելացնել
L ABA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,224 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,418 Ավելացնել
L ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,344 Ավելացնել
TURBO ABA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,548 Ավելացնել
TURBO ABA-HM3 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,428 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2003.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TRAVELDOGVERSION LA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,274 Ավելացնել
TRAVELDOGVERSION LA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,338 Ավելացնել
TRAVELDOGVERSION LA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,374 Ավելացնել
TRAVELDOGVERSION LA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,448 Ավելացնել
TRAVELDOGVERSION LA-HM3 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,478 Ավելացնել
TRAVELDOGVERSION LA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,578 Ավելացնել
HONDA VAMOS HOBIOHONDA VAMOS HOBIO
Արտադրություն  2003.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
M LA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,198 Ավելացնել
M LA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,134 Ավելացնել
M LA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,328 Ավելացնել
M LA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,254 Ավելացնել
L LA-HM3 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,288 Ավելացնել
L LA-HM3 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,224 Ավելացնել
L LA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Ռեգուլյառ (92) 1,418 Ավելացնել
L LA-HM4 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Ռեգուլյառ (92) 1,344 Ավելացնել
TURBO LA-HM3 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,428 Ավելացնել
TURBO LA-HM4 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Ռեգուլյառ (92) 1,548 Ավելացնել


€понские авто аукционы support@jpcenter.ru
powered by AVTO.JP